EKOPAK POINT je ovlašćeni distributer za paletu proizvoda RESURS.
U pitanju su specifični proizvodi koji se koriste za revitalizaciju benzinskih i dizel motora i transmisija na svim vozilima i to bez otvaranja, odnosno rasklapanja sastavnih delova motora. Generalna motora bez rasklapanja. Radi se o postupku remetalizacije. Primenom RESURSA generalna popravka motora se pomera (odlaže) bez problema za novih pređenih 50-60.000 kilometara. RESURS rešava sledeće probleme u radu motora vašeg automobila, koji se javljaju kao posledica oštećenja automobilskog motora:

- snižena kompresija;
- povećana potrošnja goriva;
- pad broja obrtaja motora u radu;
- motor se pregreva;
- motor se teško startuje i otežano stavlja u rad;
- dimi zagađujući okolinu;
- povećana potrošnja ulja.
- čuje se neravnomerni šum u motoru,
- neravnomeran ("drhtav") rad motora

Sve navedene probleme rešiće RESURS, koji se kao remetalizant dodaje svim vrstama motornih ulja (mineralna, polusintetička, sintetička). RESURS popunjava i eliminiše sva oštećenja na klipu, cilindru, karikama, ležećim i letećim ležajevima i podizačima ventila. Kao rezultat primene RESURS-a dešavaju se sledeća poboljšanja u radu motora u Vašem automobilu:

- povećana kompresija do 40%;
- ujednačena kompresija na svim cilindrima;
- smanjenje trenja u motoru do 90%;
- motor radi tiho, ujednačeno, bez buke i vibracija;
- smanjena temperatura u zoni trenja za oko 80°C (time se habanje znatno smanjuje);
- zadovoljava se emisija izduvnih gasova po euro standardu (ne zagađuje se sredina);
- odgađa se, odnosno eliminiše se generalna popravka motora.
- sprečava se pregrevanje motora,
- sprečava se hladno startovanje motora,
- motor lako pali-startuje,
- pomaže motornom ulju da bolje i brže deluje,
- smanjuje gorenje ulja do 7 puta,
- smanjena potrošnja ulja do 10%,
- smanjena potrošnja goriva do 15%

RESURS svojim delovanjem vraća delovima motora dozvoljenje tolerancije.
RESURS nije aditiv, on je aktivni REMETALIZANT i ne stupa u međusobnu reakciju sa motornim uljem.
Kod primene RESURS-a brzina habanja karika i ostalih delova motora smanjuje se 4 do 5 puta.

RESURS je nano tehnologija. Omogućava popravku motora sa unutrašnjinm sagorevanjem bez rasklapanja. Funkcioniše na principu - procesu remetalizacije.

KADA TREBA PRIMENITI RESURS?

RESURS obavezno treba primeniti kada primetite prve probleme u rdu motora u vašem automobilu, ali i kada vaš automobil predje više od 60.000 km, kada osetite da je smanjena i nejednaka kompresija, kada pada broj obrtaja i čuje se nedefinisani šum u motoru, kadamotor gubi snagu, i počinje da troši ulje više od 150 gr. na predjenih 1000 km, kada je potrošnja goriva povećana za više od 10%.
Nanočestice RESURSA slobodno prolaze kroz uljni filter i ne sjedinjuju se sa uljem i ne padaju na dno kartera.
Pod dejstvom visoke temperature i pritiska u zoni trenja nanočestice RESURSA se aktiviraju, popunjavanju riseve i ostale oštećene delove.
RESURS formira šupljukustu strukturu koja kao sundjer zadržava ulje na površini klipova i cilindara i pouzdano štiti delove motora od habanja, pregrevanja, naglog ubrzanja i hladnog startovanja.

NAČIN UPOTREBE RESURS-a

  1. Zameniti ulje i filter.
  2. Motor zagrejte do radne temperature i ugasite
  3. Flašicu intezivno mućkate 30-50 sek.
  4. Izlijte sadržaj flašice u otvor za nalivanje ulja.
  5. Da bi sva tečnost izašla iz flašice sipajte malo čistog ulja u nju i promućkajte i dolijte u motor.
  6. Startujete motor i ostavite ga da radi 10 do 15 minuta na praznom hodu.
  7. Pri upotrebi više od 2 flašice (od 50gr.) preporučuje se sledeće sipati posle predjenih 50 do 100 kilometara.